Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

intruz
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
intruz
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakitana kitana
intruz
Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
— Tomasz z Akwinu
Reposted fromxalchemic xalchemic viakitana kitana

November 12 2014

intruz
Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, by zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować. Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o to, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast o swojej trosce muszą koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje się im ona nieważna.
— Janusz Leon Wiśniewski; Grand.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viainvincible invincible
intruz
Jeśli nie umiesz kochać siebie to wiecznie będziesz żebrać o czyjąś uwagę i akceptację. Jeśli nie umiesz kochać siebie, to nie dajesz sobie prawa do tego, aby być szczęśliwym. 
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viainvincible invincible

October 28 2014

intruz
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

intruz
Nagle zdała sobie sprawę, że można utracić z kimś kontakt całkiem niespostrzeżenie, dosłownie w mgnieniu oka.
— Jodi Picoult

October 17 2014

intruz
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaMisha Misha
intruz
Zakładasz, że między nami jest coś takiego, co pozwoli nam zawsze do siebie wracać. Zakładasz, że cokolwiek zrobisz - zawsze będę czekać. Nie będę. Coraz częściej myślę, że już nic między nami nie zostało.
Reposted frommarysia marysia viaMisha Misha
intruz
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viaMisha Misha

September 15 2014

intruz
Żyj tak, byś mógł powiedzieć Bogu w dniu Sądu Ostatecznego: Byłem bardzo dobrym człowiekiem, choć w Ciebie nie wierzyłem.
— Kurt Vonnegut - Śniadanie Mistrzów

June 04 2014

intruz

Moje ciało znów pyta o Twoje.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaMerlinka Merlinka
9442 0db1
Reposted fromkniepuder kniepuder viacelebration celebration

May 13 2014

intruz
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaszokolatte szokolatte

April 22 2014

intruz

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viakociolek kociolek

April 21 2014

intruz
4252 7c00
Reposted frommaking-love making-love viapanasiowa panasiowa

March 27 2014

intruz
Uczę się nie czuć żalu, studiuję jak się milczy .
— Marika - BAQAA
intruz
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viaromantycznosc romantycznosc

March 21 2014

intruz
Gdyby mężczyźni mieli okres, to byłyby to dni wolne od pracy.
— ♥ /Janusz L. Wiśniewski

March 17 2014

intruz
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromlugola lugola viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl